Organizační struktura

Organizační struktura - § 5, odst. 1 písm. b) z. č. 106/1999 Sb.

Zastupitelstvo městyse,  z. č. 128/2000 Sb., § 67 - § 98, ve znění pozdějších předpisů
· je voleno v komunálních volbách na období 4 let
· má 5 členů
· zřizuje finanční a kontrolní výbory

Starosta, z. č. 128/2000 Sb., § 103 - § 108, ve zění pozdějších předpisů 
·  zastupuje obec navenek
· je volen z řad zastupitelů

Úřad obce, z. č. 128/2000 Sb., § 109 - § 112, ve znění pozdějších předpisů

· tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce 

· v čele úřadu stojí starosta


Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec: 

Ladislav Gál - starosta 

Jiří Klouček- místostarosta

Radek Zelenka

Stanislav Krušina

Lucie Ryšavá

 

Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční výbor a kontrolní výbor:


Členové finančního výboru:

Lucie Ryšavá- předseda

Tomáš Buben  - člen

Zdenka Čiháková - člen

 

Členové kontrolního výboru:

Radek Zelenka- předseda

Pavel Žilák - člen

Ivana Polzová - člen

 

Samostatná referentka, účetní, mzdová účetní: Šárka Aisbrichová